Referenser

  • Vi har över 30 års erfarenhet av vardagstolkning.
  • Vi har tolkat under Almedalsveckan i Visby de senaste 7 åren.
  • Vi har god erfarenhet av utbildningstolkning vid t.ex. konferenser, gymnasieutbildning, folkhögskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning och arbetsmarknadsutbildningar.