Samarbetspartners

För närvarande är det dessa frilanstolkar som jobbar mest hos oss:
Juris Strante, Stockholm
Gunilla Holmberg, Örebro
Gunilla Wallström, Stockholm
Lena Eklund, Skåne och Gotland
Christel Holmén, Skåne

Dessa landsting har vi avtal med:

Södermanlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
Östergötlands läns landsting
Upplands läns landsting

 

Vi har också nära samarbete med följande privata bolag:
Admico Tolk AB – Anette Axelsson Jakobsson
Anneli Borschos Tolkservcie aB – Anneli Borschos
CamTeck db – Camilla Magnusson
Dialogue Susanne – Susanne Egebrink
Lisa Skantze Tolkservice – Lisa Skantze
T2S – Ulrika Sarén
Snow Mix Ab – Kristina Snow
Janne Lundbergs Teckenspråkstolkning – Janne Lundberg