Att tänka på

  • Allt som sägs under tolkuppdraget tolkas.
  • Tolkens uppgift är att förmedla allt som sägs under tolkuppdraget.
  • Tolken deltar inte i samtal under tolkuppdraget.
  • Tolken tolkar i jag-form.
  • Tala i vanlig samtalstakt.
  • Tala en i taget.
  • Ha ögonkontakt med samtalspartnern, inte med tolken.
  • Ställ inte frågor till tolken under uppdraget.
  • Håll start- och sluttid – tolken kan ha ett annat uppdrag efteråt.